Anh hai vợ

31/12/2016 07:08 GMT+7

Một đêm, trời đã về khuya, cô vợ bé hát:

 

Ðêm khuya, gió lặng sóng yên,

Lái kia có muốn, ghé thuyền sang chơi.

 

Anh chồng muốn ra với vợ bé nhưng bị vợ cả ôm giữ, mới đáp rằng:

 

Muốn sang bên ấy cho vui,

Mắc đồn lính gác khó xuôi được đò.

 

Nghe thấy vậy, chị vợ cả liền hát:

 

Sông kia ai cấm mà lo,

Muốn xuôi thì nộp thuế đò rồi xuôi.

 

Cô vợ bé đáp:

 

Chẳng buôn chẳng bán thì thôi,

Qua đồn hết vốn, còn xuôi nỗi gì.

 

Chẳng hiểu sau đó anh chồng có “xuôi” được không?

Truyện cười dân gian Việt Nam