Cả người và hành lý vừa đủ một xe

17/05/2017 09:25 GMT+7

 

Bếu quá nên mới ngồi cùng hành lý thế này đây!

(CLB Làng Cười VN)