HOT HOT HOT:

Con Cat Diễn Nghĩa: Thích kết giao những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ

20/03/2019 15:13 GMT+7

Hồi trước nói sau khi gặp nhau và nhậu một bữa ra trò, ba vị anh hùng thích kết giao những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ gồm Lưu Bị, Vân Trường và Trương Phi rủ nhau về nhà Trương Phi làm lễ kết nghĩa. Lúc sắp uống rượu thề, Trương Phi nhớ ra điều gì, đặt bát rượu xuống, đập bàn rầm một cái, thét:
- Cái thằng viết Con Cat Diễn Nghĩa láo quá thể là láo!
Huyền Đức, Quan Vũ nhăn nhó như vừa bị mất sổ gạo. Quan Vũ cằn nhằn:
- Chú làm anh giật hết cả nẩy, nhưng nó láo thế nào?
- Trước nó viết T@m Quốc Hài đăng lên báo Làng Cười, xong cái nó vẽ vời thêm thành Con Cat Diễn Nghĩa, cập nhật hàng ngày để thu hút độc giả...
- Sáng tạo là nghề của bọn nhà văn, thế người ta mới có câu nhà văn nói láo, chú lại đi chửi nó láo cũng bằng thừa.
Trương Phi gằn giọng:
- Không phải láo vụ ấy.
- Thế nó láo chỗ nào?
- Đấy, hai người đọc lại mà xem, đoạn “thích kết giao những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ”, nó lười, viết một lần rồi copy thêm 3 lần nữa các anh không tin có thể đọc lại ở hồi trước nữa ấy, nó còn để nguyên cả kiểu chữ nghiêng.
Lưu bị cáu:
- Chú rảnh háng thật! Rảnh thế cho anh hỏi du lịch Hồng Kông đi như thế nào?
Quan Vũ lầm bầm:
- Anh còn rảnh hơn, đang nước sôi lửa bỏng lại đi du lịch, ơ kìa.
- Lại sắp chém gió rồi đấy, thôi được rồi, tập chung bàn chuyện kết nghĩa đi.
Ba người cãi nhau một hồi rồi ra đứng trước hương án, vái mỗi người hai cái rưỡi, cùng thề rằng:
- Ba chúng tôi kết làm anh em, không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện được chết cùng ngày cùng tháng (không thấy nói đến năm)!
Trong lúc Trương Phi sai người nhà lấy thêm rượu thì Huyền Đức và Vân Trường đã phân công xong ngôi thứ, theo đó: Huyền Đức được làm anh cả, Vân Trường làm thứ, Trương Phi làm em út.
Sau đó Huyền Đức cậy thợ giỏi chế một đôi song cổ kiếm. Vân Trường cũng đánh một cây đại đao “Thanh long yểm nguyệt” nặng 182 cân, bên thi công ăn bớt một tạ sắt để “lại quả” cho bên giám sát nên chỉ còn nặng 82 cân. Còn Trương Phi thì rèn một cây trượng “Bát điểm cương mâu”.
Xong cái ba anh em đến ra mắt quan Thái Thú Lưu Yên, nhờ có Huyền Đức là con nhà hoàng tộc nên cả ba người không phải qua giai đoạn thử việc. Nhưng với tham vọng rất xa, Lưu Bị vẫn cho chiêu mộ thêm quân. Thanh niên xa gần lại nô nức đăng lính.
Muốn biết sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Jap Tiên Sinh