Là người giàu thì sống không được... lãng phí

26/02/2021 11:43 GMT+7
Người càng giàu thì sẽ không bao giờ lãng phí, họ sẽ luôn cân nhắc mọi chi tiêu thật rõ ràng nhất có thể.

Tuấn Đỗ (danviet.vn)