Thơ vui: Chưa đi chưa biết...

28/03/2019 10:40 GMT+7
Bút Tre, từ một bút danh đã trở thành một trường phái. Xin gửi các bạn một số bài thơ theo thể loại này.

Bà Đen
Chưa đi chưa biết Bà Đen,
Đi rồi mới thấy đen hơn bà nhà,
Bà nhà tuy có hơi già
Nhưng mà vẫn... trắng hơn là Bà Đen!

*

Cà Mau
Nghe đồn nức tiếng Cà Mau
Đến rồi mới biết không đâu bằng nhà,
"Cà nhà" tuy có hơi già
Nhưng là... "cà chậm", không là "cà mau"!!!

*

Vũng Tàu
Chưa đi, chưa biết Vũng Tàu
Đi rồi mới biết ta giàu hơn Tây
Đúng là họ thiếu vai may (vải may)
Hai mảnh bé xíu làm vày, làm ao!

*

Đồ Sơn
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà,
Đồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là... đồ thật, không là đồ “sơn”!

*

Cửa Lò
Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi rồi mới biết nó to thế này?!

Tổng hợp