Thơ vui đọc thuộc trước ngày Cá tháng Tư

28/03/2019 16:56 GMT+7

Ngày mai ai nói đừng tin
Ai khen cũng chớ vênh nhìn trước sau
Ai mời cũng chớ đi mau
Ai mắng cũng chớ mặt cau vội vàng
Ai doạ cũng chớ hoang mang
Ai mách cũng chớ ngỡ ngàng nghe theo
Ai vay cũng chớ kêu nghèo
Ai nổ cũng chớ lèo nhèo cản ngăn
Ai xui cũng chớ vội lăn
Ai xỏ cũng chớ cục cằn mắng luôn
Ai cản cũng chớ vội chuồn
Ai bỏ cũng chớ có buồn vu vơ
Ai yêu cũng chớ thẫn thờ
Ai xin cũng chớ vội lờ không cho
Ai đòi cũng chớ thêm lo
Ai giục cũng chớ chân co chạy liền
Ngày mai, hãy nhớ đừng quên
Mười lăm tình huống nêu trên nằm lòng!
Ngày mai xin cứ thong dong
Vô tư mọi chuyện chờ xong một ngày!

St