Video clip English bolero: DUYÊN PHẬN phiên bản tiếng Anh

31/03/2019 15:59 GMT+7
"Thày mẹ" mà dịch thành "tích chơ má giờ" thì đúng là "muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy giáo" rồi còn gì nữa?

Lão Đồng Nát