Làng cười Sơn La: Các cháu không có lỗi vụ nâng điểm?

20/07/2018 10:23 GMT+7
Lên mạng tìm kiếm Sơn La, tìm đi tìm lại toàn ra Sơn Tùng.

Gớm thôi nào các anh bờ lốc hót, tôi thấy nhiều anh bênh các cháu được nâng điểm chằm chặp, rằng thì là các cháu không có lỗi, người lớn mới có lỗi. Ừ thì đừng chửi bới các cháu (giờ này còn không có quyền chửi ông Lương, vì pháp luật chưa kết tội ông ấy, nói gì các cháu), nhưng "đừng nhắc đến các cháu" thì tôi thấy thật lạ đời. Các anh tuyên bố với quan tham "Chúng ta không thuộc về nhau" nhưng lại bênh các cháu chằm chặp rất "Âm thầm bên em". Hẳn các anh muốn phát huy truyền thống "không phải lỗi của mình"? Khi còn bé, đứa nào lỡ vấp ngã khóc toáng lên là người lớn chạy lại đập đập mặt đất: Hư này, làm cho cu Tí đau này!?!

Bênh thế đừng có kêu bọn lớp 10, 11 lại nhìn lớp anh chị mà rằng: Kìa mấy người ấy cần gì học đâu mà vẫn tốt nghiệp, quan trọng là tiền và quyền. Bênh thế đừng có nói lớn lên chúng nó coi thầy cô chả ra cái nem gì, vì không cần chăm ngoan học giỏi gì đấy chúng nó vẫn tốt nghiệp, vẫn làm quan để ra những quyết sách này quốc sách kia như thường.

Lớn rồi, cũng phải hiểu bởi học kém nên phụ huynh mới mưu hèn kế bẩn nâng điểm chứ gì nữa. Sáng nay bắt đầu đến Sơn La, không biết có ai đáng bị la?

Jap Tiên Sinh