Ảnh-clip- dựng rào chắn cấm mọi ngả đường vào phố cà phê đường tàu

10/10/2019 16:23
Ảnh-clip- dựng rào chắn cấm mọi ngả đường vào phố cà phê đường tàu